STØPEFORM

Dette er etter alt å dømme støpeformen til et vektlodd. Formen har vært tatt vare på i familiens hus i Festningsgt., trolig siden siste fjerdedel av 1800-tallet.
Kvinne f. 1943

Treformen har Christian 5. monogram (konge 1670-1699). Dersom teksten 25 P betyr 25 pund veide loddet ca. 12, 5 kg. Eldre danske vektlodd er ofte prydet med dette kongelige monogrammet, men
det betyr ikke at de er fra den tiden. Under Christian 5. ble det danske mål- og vektsystemet koordinert, og langt inn i 1800-årene fortsatte man med å stemple med hans monogram.