Tidsskrift

Tidsskriftet «Dit og Dat fra alle de mest interessanten bøger, tidskrifte og bidragydere i verden» 1913. Tidsskriftet var i samlingen til min far og er et minne fra ham. Han syklet fra Ed til Halden og fridde til min mor.

– DN