Disse ble funnet langt inne på land på tur vinterstid. De er nok gjenglemt fra Tistaelvens andekonkurranse. Høyvann vinterstid har drevet dem langt inn på land på Hollenderen.
Mann f. 1954

Anderacet ble første gang arrangert i Halden og Norge i 1994 etter initiativ fra beverternæringen og idé fra Sverige. Siden har Tistedalen Turn og Idrettsforening stått for arrangementet. 5000
gule, merkede plastender slippes i Tista og den som går først over målstreken vinner. Den som har tippet riktig and, vinner.