Trekøllene brukt til kroppsøvingsøvelser, rytmikk uten musikk, på Halden Offentlige Høyere Allmennskole. Jeg begynte som gymlærer i 1973, men husker ikke at de var i bruk da. Da vi skulle
flytte til Christian August skulle det ryddes og kastes, og jeg tok vare på dem.