TO VANDRESKJOLD FRA IDD UNGDOMSLAG

Vandreskjoldene er gitt av Østfolds ungdomsforbund, og har inngravert navn på ungdomslag med navn på deltagere i fylkesturneringer. Ved tredje gangs seier får laget skjoldet til odel og eie.
Det må ha vært stas for laget å motta skjoldene i fylkeskonkurransen. Skjoldene har siden 1985 hengt i salen i Bøndenes Hus, nå Idd bygdehus.
Mann, ukjent alder