Dette er en irsk torvbrikett levert til NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) for testing rundt 1900. Tilsvarende brikett ble levert inn fra torvfabrikken på Prestebakke (denne befinner seg i museet). Det var stor utvinning av torv for brennvirke på Idd. For å lette transporten, ble torva presset sammen til briketter. Enskinnebanen og torvpresseriet på Prestebakke er minner etter denne produksjonen. (TØ)