Vasaordenen tilhørte grosserer og statskaptein Dines Klein Mamen. Han bar Vasaordenen til sin borgeruniform. Medaljen ble utdelt av Kungliga Vasaorden i Stockholm. (TØ)

Kungliga Vasaorden er en svensk ridderorden som ble innstiftet av kong Gustav den3. i 1772. Ordenen ble også gitt som belønning for «fortjenester av jordbruk, bergverksdrift, kunst, handel, industri håndverk og undervisning, for nyttige skrifter i disse emner og for vel utførte allmenne verv og oppdrag.»