HVAR ÄR GRÄSET GRÖNAST?

Gränsen
Vad betyder gränsen för dig? Smuggling och Harryturer? Sådant är inget nytt. Smugglingen har gått åt båda håll i alla tider. Först var det timmer. Det betalades bättre i Norge, så det smugglades från Sverige bakom kungens rygg. Efter andra världskriget kom svenskarna till Norge för att köpa socker, mjöl och smör. I Kornsjø fanns det tre butiker. Där blev det ruschigt när alla ville handla billigt. Idag är det norrmän som åker över gränsen och köper billiga cigaretter och sprit.

Men var gick egentligen den där gränsen? Först var Bohuslän norskt. Sedan svenskt. Och gränsen? Den hamnade i vattnet rakt nedanför Fredriksten, så den kunde ju ingen se. Men gränsstenar och gränsgatan genom skogen såg man tydligt. Vad mer betyder gränsen?

Mötesplats
Gränser betyder möten. Konflikter och vänskap. Krig och fred. Mötesplats för olika folk och kulturer. Halden har alltid varit och är en internationell stad, idag finns 94 olika nationaliteter här. Några reser då och då. Några är resande, som romanifolket. Gränser korsas för överlevnadens skull. En gräns innebär nya möjligheter. Och så är det då alla de där svenskarna. Som det kryllar av i Halden. Men det är fler norrmän som bosatt sig i Sverige än tvärt om.

Möjligheter
Vad skulle Halden vara utan gränsen? Under andra världskriget var Norge ockuperat medan Sverige var fritt. Då blev gränsen vägen mot friheten. «Feige, søte bror» sa en del. De gillade inte att Sverige var neutralt. «Norges og Haldens redning», sa andra. Och gränsen är inte bara en gräns mot Sverige nu för tiden. Den är också en gräns till EU. Vad sker om Norge går med i unionen? Kom ihåg att höja blicken när du går ut. På andra sidan ligger Sverige.

Se gjenstandene fra utstillingen knyttet til den aktuelle tematikken: