10. april 2015 feirer Halden 350 år som by. På denne dag i 1665 undertegnet kong Frederik den 3. i København, eller Hafnia som byen ble kalt den gangen, et dokument som ga ladestedet Halden byprivilegier. Hvordan kom dette i stand, hva innebar det for Halden å få byprivilegier og hvem var egentlig de privilegerte?