Tidslinje

I tidslinjen under kan du utforske noen av de sentrale milepælene i Halden bys historie fra 1200-tallet fram til i dag. I tidslinjen under kan du utforske noen av de sentrale milepælene i Halden bys historie fra 1200-tallet fram til i dag.

Tidslinjen er utarbeidet av Halden historiske Samlinger.