God interesse for Historietorget

In Historikk, Privilegiebrevby Bodil Andersson

God interesse for Historietorget om lördag.

God interesse for Historietorget om lördag.

19 personer kom om lørdag til det første historietorget på sydsiden i Halden. De fikk en omvisning av utstillingen om Haldens sitt byprivilegiebrev på Nordmanstøtten midt på torget av Gaute Jacobsen, avdelingsdirektør ved Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.

Fremfor alt ble det litt av en historieleksjon om tiden til Fredrik III og hvordan det dansknorske riket ble styret når eneveldet ble innføret.

Omtalene fra deltakerne sa at det finnes en interesse for flere Historietorg. Flere temaer vil bli lagt frem utover jubileumsåret.