LANDSKAP FOR ALLE ANLEDNINGER

Et lite stykke Østfold
Haldens landskap er kontrastfylt og mangfoldig. Store slettebygder har rikt jordsmonn. Endeløse skoger ligger på karrig jord. Villmark. Artsrike ravinedaler nærer varmekjær edelløvskog. Har du sett isfuglen i Remmendalen?

Det store Østfoldraet ble laget av den enorme iskanten for 12 000 år siden. Som en slange bukter det seg gjennom landskapet. Det demmer opp for Haldenvassdraget, Femsjøen og Rokkevannet. Raet er en naturlig ferdselsåre mellom øst og vest. Men raet stoppet ikke elva Tista. Den ville mot havet. Gjennom kupert og skogkledt landskap faller den mot fjorden, gjennom tre fosser. Enningdalselva er mer stillfaren der den flyter gjennom jordbrukslandskap og dype skoger.

Landskapet gir navn og inspirerer
Halden betyr helling eller li, med eller uten Frederik. Så har også Halden en offisiell akebakke i en gate midt i byen. Frederik forsvant i 1928. Kommer han tilbake?

Halden? Fredrikshald? Kjær by har mange navn. Festningsbyen, Grensebyen, Seilskutebyen, Bomullsbyen, Stenbyen, Skobyen, Papirbyen, Industribyen, Empirebyen, Musikkbyen, Teaterbyen, Rånerbyen, Amcarbyen, Rockebyen, IT-byen, Miljøbyen og Skolebyen.

På 1600- og 1700-tallet ble norsk natur med svimlende landskap mote. Malerne strømmet til fra Danmark og Nederland. Ved Halden så de dramatiske og overveldende motiver som innseilingen, festningen, utsikten fra Veden, fergestedet ved Svinesund og Sponviken skanse.

Tilrettelagt landskap
På slutten av 1800-tallet ble helse og friluft mote. Å få frisk luft, mosjonere, drive idrett eller få naturinntrykk ble viktig, for de som hadde tid og ressurser. Klubber for fritidsaktiviteter etableres i rikt monn. Mange av foreningene bygde sine turhytter. Etter hvert som velstanden økte fikk alle lag av befolkningen mer tid til friluftsliv. I dag er dette en selvsagt del av vår kultur. Marka er for alle! Landskapet er tilrettelagt med turstier, lysløyper og golfbaner. Hvor går turen på søndag?

Se gjenstandene fra utstillingen knyttet til den aktuelle tematikken: