På en tange ut fra Blokkhusgata, omtrent her i krysset Jernbanegata-Fjøsgata, lå Blokkhuset Budde. Foto: Svein Norheim.

Blokkhuset Budde

In by Espen Nordenhaug

Address: