Detalj fra kart over Fredrikshald 1720 som viser Karl XIIs angrep 1718. Her ser vi plasseringen av begge kirkene Christian kirke og stedet for den avbrente Christi Herberge. Statens kartverk.

Christians kirke

In by Espen Nordenhaug

Kirken var en tømret kirke med vesttårn og sakristi.

Address: