Kirkestedet med kanonbatteriene markert. Detalj av kart 1756. Statens kartverk

Kirkebatteriene

In by Espen Nordenhaug

Address: