GRENSELØS NÆRING

Næringsrikt knutepunkt
Halden vokste frem gjennom kjøp og salg av varer. Sjøen, grensen og innlandet var viktig for utvikling av byens historie og økonomi. Skip fra Holland, Danmark og England seilte hit og kjøpte trelast i store mengder. Sagene i elva gikk døgnet rundt. Pengene strømmet inn, også i krigsår. Skipsfarten vokste. Håndverkere så sin mulighet på ladestedet: Tømrere, smeder, pottemakere, skreddere, bakere, skomakere, parykkmakere, gullsmeder. Halden vokste!

Karve og kveg
Kongen bestemte at Halden skulle ha to markeder i året. Senere var det marked hver måned. Handlende kom fra norsk og svensk side. Her byttet og solgte man varer. Svenskene hadde med seg levende kveg, korn, karve, smør, kjøtt, tjære, geiteskinn, bek og hjemmevevde tøyer. Kan du tenke deg opp til 500 rautende dyr ført til byens torg? Hjem fikk handlende med seg salt, sukker, fisk, såpe, tobakk, kaffe og brennevin. På 1700-tallet var det tobakk vi solgte mest av til Sverige! Hadde kjøpesenteret vært oppfunnet ville Nordby ligget på norsk side av Svinesund.

Nye tanker – nye næringsveier
Gode inntekter av tømmerhandel genererte nye idéer for utvikling. Med Mads Wiel, den lokale foregangsmannen innen tekstilindustri, kom den industrielle revolusjonen til Halden og Norge. I 1815 åpnet han bomullspinneriet. Rundt 1870 var Halden landets nest største industriby etter Oslo, med Saugbrugsforeningen, Haldens Bomuldsspinderi og Væveri og Cathrineholms Jernverk.

Halden ble også ledende i Norge i produksjon av skotøy og portefølje. Og for ikke å glemme granittindustrien. Med de nye industriene kom også arbeidsinnvandringen. Flere tusen svensker med kunnskap og erfaring fra industri og organisasjon, var med på å utvikle næringene i Halden.

Tista gir fortsatt liv til byen. Saugbrugs og kraftverket er i full drift. Men utviklingen finner nye veier: Kabelfabrikk og legemiddelproduksjon, Institutt for energiteknikk med Haldenreaktoren, Høgskolen og Kunnskapsparken. Teknologi- og kunnskapsbedrifter bidrar til å forme framtidens Halden.

Se gjenstandene fra utstillingen knyttet til den aktuelle tematikken: