Broenden der det ble anlagt palisade med kanonbatteri, blokkhus og vakthus. Foto: Svein Norheim/Halden historiske Samlinger

Broenden der det ble anlagt palisade med kanonbatteri, blokkhus og vakthus. Foto: Svein Norheim/Halden historiske Samlinger

Skrevet av Svein Norheim, Halden historiske Samlinger.

anonbatteriet ved brua ble bygget i august 1659. Samtidig det ble bygget fire skilderhus (små vakthus) ved brua. Brua kunne stenges med spansk rytter som kunne svinges til side som en grind (svingel). Grinda kunne stenges med en haspe «forsynt med Taskelaas». Likeledes omtales det et «Hus paa Broen» og en «Port for Broen», og porten kunne lukkes med en dirkefri «Grindelaas».

Bybrannen i 1667 ødela mye av forsvarsverkene. I 1673 besluttet stattholder Gyldenløve etter en overenskomst med borgerskapet, å bygge opp igjen palisadeverket rundt byen. Peder Olsen Nordmand fikk ledelsen av dette arbeidet som startet året etter og ser ut til å være fullført i 1676.

Detalj av kart fra angrepet 1760 viser palisadeverk og blokkhus rundt Halden. Den røde markøren viser hvor dette blokkhuset lå.

Detalj av kart fra angrepet 1760 viser palisadeverk og blokkhus rundt Halden. Den røde markøren viser hvor dette blokkhuset lå. Illustrasjon: Statens kartverk

I 1675 fikk byen tilført 13 «jernstykker» (jernkanoner) fra festningen. Peder Olsen Nordmann bemannet kanonene med utskrevne båtsmenn. Ved bybrannen i 1676 strøk byens hus og sjøboder med. Blokkhuset ved brua ble reddet og ble bolig for underkommandant Grove som var blitt husløs.

Ved bybrannen i 1703 ser det ut til at det meste av palisadeverket ble ødelagt og ikke bygget opp igjen. I januar 1716 ble situasjonen beskrevet som «entbløsset», og at byen burde være forsynt med palisader.

Blokkhuset ved bybrua. Foto: Svein Norheim

Blokkhuset ved bybrua. Foto: Svein Norheim/Halden historiske Samlinger

I oktober 1910 satte Foreningen Haldens Minder opp en minneplate på nåværende Billingtons gård ved brua: «Her byggedes i 1675-76 av Peder Olsen Nordmand et blokhus til byens værn mot angrep over elven».

Oppdag mer

Kanskje det finnes mer innhold i nærheten av deg? Ta en titt på kartet og oppdag Haldens historie!

Leave a Comment