Omtrentlige stedet for blokkhuset Budde utenfor dagens Blokkhusgata. Foto: Svein Norheim / Halden historiske Samlinger

Det omtrentlige stedet for blokkhuset Budde utenfor dagens Blokkhusgata. Foto: Svein Norheim /Halden historiske Samlinger

Skrevet av: Svein Norheim, Halden historiske Samlinger.

lokkhuset Budde ble oppført på ladestedets søndre strandlinje omtrent der tangen gjorde en knekk fra spissen av tangen mot bukta ved Kongens Brygge. Navnet Blokkhusgata viser til denne historiske situasjonen.

Blokkhuset som ble oppført i slutten av juli 1659, var tømret og hadde eget kruttmagasin. Blokkhuset ble i begynnelsen omtalt som Blokhuset ved Oluf Nielsens Brygge» eller «… et Bulverk udenfor Ammunitionshuset».

DETALJ AV KART FRA ANGREPET 1760 VISER PALISADEVERK OG BLOKKHUS RUNDT HALDEN. DEN RØDE MARKØREN VISER HVOR DETTE BLOKKHUSET LÅ. ILUSTRASJON: STATENS KARTVERK.

DETALJ AV KART FRA ANGREPET 1760 VISER PALISADEVERK OG BLOKKHUS RUNDT HALDEN. DEN RØDE MARKØREN VISER HVOR DETTE BLOKKHUSET LÅ. ILLUSTRASJON: STATENS KARTVERK.

På en tange ut fra Blokkhusgata, omtrent her i krysset Jernbanegata-Fjøsgata, lå Blokkhuset Budde. Foto: Svein Norheim.

På en tange ut fra Blokkhusgata, omtrent her i krysset Jernbanegata-Fjøsgata, lå Blokkhuset Budde. Foto: Svein Norheim/Halden historiske Samlinger.

Foreningen Haldens Minder satte opp i 1910 en minneplate på bygningen i krysset mellom Jernbanegata og Fjøsgata: «Her byggedes i 1659 et blokhus «Budde» til byens værn mot angrep fra sjøen».

Foreningen Haldens Minders minneplate for blokkhuset Budde. Foto: Svein Norheim

Foreningen Haldens Minders minneplate for blokkhuset Budde. Foto: Svein Norheim/Halden historiske Samlinger

 

Frederik Otto Buddes våpen.

Frederik Otto Buddes våpen.

Oberst Frederik Otto Budde var født i 1616 og døde under slutten av Gyldenløvefeiden i 1679. Budde kommanderte reserven under kampene i Fredrikshald i 1660 og han skal ha utmerket seg i forsvaret av Cretzensteen og ved gjenerobringen av Brådland- og Roland-skansene. I 1676 under Gyldenløvefeiden lå han med styrkene ved Vänersborg. Han var underkommandant på Fredriksten i åra 1678-1679 mens Eilerich von Weisburg var overkommandant (1677-1683). Budde var gift med Ide Sophie Bildt til Torsø og sammen hadde de tre barn hvorav den eldste ble general Vincents Budde født i 1660 i Fredrikshald.

Oppdag mer

Kanskje det finnes mer innhold i nærheten av deg? Ta en titt på kartet og oppdag Haldens historie!

Leave a Comment