Blokkhuset Anthony blir beskrevet liggende på byens torg. Strandlinja gikk lenger inn enn i dag - bak Tollboden. Foto: Svein Norheim / Halden historiske Samlinger

Blokkhuset Anthony blir beskrevet liggende på byens torg. Strandlinja gikk lenger inn enn i dag – bak Tollboden. Foto: Svein Norheim / Halden historiske Samlinger

Skrevet av: Svein Norheim, Halden historiske Samlinger.

lokkhuset «Anthony» ble bygget i forbindelse med oppføringen av palisadeverk fra «Kig-ud» (Knardal) til ladestedets bebyggelse i bukta mot Sørhalden og deretter langs stranda mot Tangen. Navnet «Anthony» betegner både palisadeverkene og etter hvert et blokkhus som antagelig lå på skjæret der Langbrygga vokste fram mye seinere.

Navnet «Anthony» henspiller sannsynligvis på Tønne Huitfeldts fornavn. Palisaderingen ble påbegynt i september 1659 og ble fortløpende oppført rundt hele bytangen fram til bybrua, og videre fram til Kirken. Palisadene ble en del steder, så langt tida strakk til, forsterket med brystvern av jord. Palisadene var enkelte steder brutt opp av «Porte eller Laager», såkalte vannporter der man kunne komme ned til de private brygger og sjøboder.

anthony

DETALJ AV KART FRA ANGREPET 1760 VISER PALISADEVERK OG BLOKKHUS RUNDT HALDEN. DEN RØDE MARKØREN VISER HVOR DETTE BLOKKHUSET LÅ. ILLUSTRASJON: STATENS KARTVERK.

«Anthony Blockhus» ble omtalt slik i 1701: «Det paa Torvet liggende Anthony Blockhus er ganske forraadnet, nedfaldt og ubrugbart».

Av dokumenter kan det ses at det ble arbeidet på blokkhuset i 1687, da det omtales som «det store Blokhus som vender til Siøen, kaldet Anthony Blokhus». Blokkhuset ble brukt som vaktstue, Corps de Garde. Dette opphørte i 1691. Blokkhuset brant i bybrannen i 1703. Deretter ble det bygget ny vaktstue av tre på samme sted.

Foreningen Haldens Minder satte i 1910 opp en felles minneplate for «Bien venu» og «Anthony». Dette ble fjernet da Halden Arbeiderblad bygget sitt avishus. Minneplata ble ikke satt opp igjen.

Oppdag mer

Kanskje det finnes mer innhold i nærheten av deg? Ta en titt på kartet og oppdag Haldens historie!

Leave a Comment