Detalj fra kart over Fredrikshald 1720 som viser Karl XIIs angrep 1718. Her ser vi plasseringen av begge kirkene Christian kirke og stedet for den avbrente Christi Herberge. Statens kartverk.

Detalj fra kart over Fredrikshald 1720 som viser Karl XIIs angrep 1718. Her ser vi plasseringen av begge kirkene: Christian kirke og stedet for den avbrente Christi Herberge. Illustrasjon: Statens kartverk

Skrevet av: Svein Norheim, Halden historiske Samlinger.

 K irken var en tømret kirke med vesttårn og sakristi. I 1737 ble den utvidet til en korskirke og skal ha rommet 500 personer. Etter at Christi Herberge brant i 1716 skaffet flere av borgerne seg stoler i Christians kirke. Det var innelukkede stoler både i skipet og på galleriene. Som det var vanlig, ga byens bemidlete gaver til kirken og alt bortsett fra alterkalken gikk tapt da nordsiden – og kirken – brant i 1759.

Kirkegården var omkranset til dels av byens hus, dels av en kalket mur med malt stakitt. Den kjente bilthugger Henrik Bech skal ha skåret ut en likbåre og en gravspade i 1760. Begravelser ble foretatt lenge etter brannen selv om kirken ikke ble bygget opp. Man foretok til og med bisettelser innenfor den nedbrente kirkens murer.

Denne gravspaden tilhører i dag Prestebakke kirke. Kvaliteten på utskjæringene tyder på en som behersket faget til fulle. Kan dette være gravspaden fra Henrik Bechs hånd utskåret i 1760?

Denne gravspaden tilhører i dag Prestebakke kirke. Kvaliteten på utskjæringene tyder på en som behersket faget til fulle. Kan dette være gravspaden fra Henrik Bechs hånd utskåret i 1760? Foto: Svein Norheim/Halden historiske Samlinger

I 1870 brant en husrekka vest for kirkegården langs Storgata. Ett av husene, grosserer Jens Olsens gård, var en toetasjes bygning. De øvrige var enetasjes trehus. Tomtene ble ikke bebygget etter brannen, og dels ble gateløpene her utvidet og dels ble tomtene lagt til den nåværende Busterudparken. I 1878 ble kirkegården utlagt til park, men fortsatt sto mange gravminner der fram til 1882 da de siste gravene ble slettet og gravminnene fjernet. Blant annet kanselliråd Carl Adolf Dahls og jernverkseier Adolf Theodor Lyches gravmonumenter ble overført til Os kirkegård, og general von Mansbachs gravmonument ble satt opp på Fredriksten festning. Fem gravplater tilhørende familien Anker havnet på Rød Herregård og står i dag oppstilt mot uthusbygningen.

Oppdag mer

Kanskje det finnes mer innhold i nærheten av deg? Ta en titt på kartet og oppdag Haldens historie!

Leave a Comment