Fayegården sett fra sørøst hovedfasaden mot Svenskegata. Foto: Svein Norheim.

Fayegården sett fra sørøst hovedfasaden mot Svenskegata. Foto: Svein Norheim/Halden historiske Samlinger

Skrevet av: Svein Norheim, Halden historiske Samlinger.

nder den store bybrannen i 1826 brant David Fayes store én-etasjers tømrede gård ned. David Faye var født på Bragernes i Drammen i 1770 og døde i Fredrikshald i 1835. Han var sønn av Hans Gerhard Faye og Ingeborg Linnes. David Faye var suppleant for Carl Adolf Dahl til Stortinget i 1818 som representant for Fredrikshald. Han var handelsmann og stadskaptein.

Frederich Christopher Gedde (1781-1840) tegnet den nye herskapelige murbygningen som fortsatt ligger her i dag, riktignok påbygget i ettertid. (om Gedde – se Wielgården). Den nye gården sto ferdig omkring 1830, og er bygget i tidas rådende stil – empiren. David Faye bodde her til sin død fem år etter. Hans enke bodde der ytterligere fem år fram til sin død i 1840.

Under kaptein Wilses (bodde i Christiania) tid som eier, ble bygningen forsøkt påtent to ganger. En læregutt hos en skomaker ble tatt for ildspåsettelsen.

I 1860 ble gården kjøpt av kommunen til allmueskole. Det var da innrettet fire store og ett mindre klasserom. Skoleinspektøren bebodde en leilighet på tre værelser og kjøkken. To gifte lærere hadde to rom og kjøkken og to ugifte lærere hadde ett rom hver. Skoleinspektøren var Poul Hougen. Da Gutteskolen på Banken ble tatt i bruk i 1881 ble guttene overført dit, men jentene ble værende i Fayegården fram til Os skole sto ferdig i 1914.

Forskolen i Fayegården- Læreren var Augusta Lund. Halden historiske Samlinger.

Forskolen i Fayegården. Læreren var Augusta Lund. Halden historiske Samlinger.

I 1914 ble «stadsbiblioteket» flyttet til Fayegården da pikeskolen flyttet ut. Innflyttingen skjedde først i 1916. Og her ble Biblioteket fram til 1985 da det flyttet til Gutteskolen. Den kommunale Husmorskolen hadde også tilhold en tid i Fayegården. Haldens Minders museum hadde sine utstillingslokaler i bygningen fra 1920-tallet og fram til 1954 da det flyttet til Østre kurtine på Fredriksten festning. Museet holdt til i andre etasje og delte en tid plass med skoletannklinikken.

Etter at Halden Bibliotek flyttet ut, flyttet etter hvert Teknisk etat i Halden kommune inn. Der ble de værende fram til 2014 da de flyttet til Wiel-gården.

Oppdag mer

Kanskje det finnes mer innhold i nærheten av deg? Ta en titt på kartet og oppdag Haldens historie!

Leave a Comment