Johan Stangs plass før og nå. Dra fingeren over bildet og ut til en av sidene for å vise/skjule motivet. Arkivfoto: Olaf Madsen/Halden historiske Samlinger. Nytt foto: Espen A. Nordenhaug

Skrevet av: Svein Norheim, Halden historiske Samlinger.

P lassen har fått sitt navn etter en av byens rikeste menn Johan Severin Stang. Han var født i 1814 og døde ugift i 1878. Som ung gutt begynte han som butikklærling hos Glückstad i Christiania. Etter noen år reiste han til Hamburg der han var ansatt i en handelsvirksomhet. Johan Stang tok handelsborgerskap i 1842 og drev sin første virksomhet i Hamilton gården på Torget. Først og fremst var dette en «bondehandel» og en framstilling av skråtobakk. I 1847 kjøpte han hjørnegården Johan Stangsplass 3 av sin bror Christen Mamen Stang. Antagelig var det drevet handelsvirksomhet i gården før. Eiendommen lå strategisk til i bunnen av Festningsgata eller Storkleva som den opprinnelig ble kalt, og som var hovedveien inn fra Idd og Dalsland til byen.

Johan Stangs plass 3 – Johan Stangs bolig og forretningsgård. Foto: Svein Norheim.

Johan Stangs plass 3 – Johan Stangs bolig og forretningsgård. Foto: Svein Norheim/Halden historiske Samlinger

I 1849 brenner gårdene ned i den søndre og nedre del av Festningsgata. Totalt ødelegges 9 eiendommer. Det sies at de fleste fikk reddet meste av sitt innbo, men Johan Stang tapte nesten hele varebeholdningen.

Johan Stang fortsatte sin virksomhet med handel og tobakkspinneri. Hans skråtobakk var viden kjent. Han drev også skipsrederi og var stor på importhandel blant annet hele ladninger av tobakksblader. Av bøndene på Idd kjøpte han korn, linfrø og huder og skal ha betalt med varer som salt, sild, tørrfisk og tobakk. Varer ble solgt videre til Tyskland og til Frankrike solgte han skåren trelast som han kjøpte av bøndene i omegnen.

Det som imidlertid ble bakgrunnen for å kalle plassen opp etter Johan Stang, var hans testamente. Han var ugift og barnløs og ga bort nesten hele sin formue til «beste for Fredrikshalds by og dens borgere». I alt opprettet han fem legater:

  1. 40 000 kroner til et Legat for «Trængende i Byen, især af saadanne Samfundsklasser, som ikke nyde Understøttelse af det Almindelige Fattigvæsen».
  2. 127 041 kroner til Legat for «gavnlig Øiemed for Kommunen».
  3. 16 000 kroner til «Stiftelsen for Trængende, især af borgerlig Stand».
  4. 8 000 kroner som «Grundfond for en Stiftelse for Opfærelsen af Private Arbeiderboliger».
  5. 24 000 kroner til «Understøttelesforeningen for trængende Sømænd i Fredrikshald og deres efterladte».

Dessuten fikk noen av hans «Broderbørn» på deling 80 000 kroner.

Kort skal vi nevne at familien Stang også har eid andre hus i området, nemlig Johan Stangs plass 1, Festningsgata 27 og en herskapsbolig i Adelgata.

Prospektkort. Johan Stangs plass. Gamle Knardalbakken til venstre og Skippergata til høyre. Halden historiske Samlinger.

Prospektkort. Johan Stangs plass. Gamle Knardalbakken til venstre og Skippergata til høyre. Halden historiske Samlinger.

Oppdag mer

Kanskje det finnes mer innhold i nærheten av deg? Ta en titt på kartet og oppdag Haldens historie!

Leave a Comment