Wiels plass og Wielgården før og nå. Dra fingeren over bildet og ut til en av sidene for å vise/skjule motivet.

Skrevet av: Svein Norheim, Halden historiske Samlinger.

I mange år var bygningen kjent som Saugbrugsforeningens administrasjonsbygning. Deretter ble det datafirmaet OM som holdt til der før Halden kommune kjøpte bygningen i 2011 for å samle de kommunale etatene. I dag holder Teknisk etat til i Wielgården.

Dagens bygning ble oppført av Rasmus Abildgaard Leganger (1775-1841) som eide flere eiendommer i byen. I 1805 kjøpte han Orød gård som var hans sommerhus, hans lystgård. Men det var sønnen som bygde det huset på Orød vi kjenner i dag. Under bybrannen på nordsida i 1817 var Legangers gård en av de som ble betydelig skadet, men den brant ikke ned. Derimot brant gården ned under den store bybrannen i 1826. Leganger ble med andre ord rammet av begge brannene.

Wielgården sett fra Wiels plass_Foto: Svein Norheim.

Wielgården sett fra Wiels plass. Foto: Svein Norheim/Halden historiske Samlinger

Leganger engasjerte en av byens dyktige arkitekter til å tegne bygningen, Frederich Christopher Gedde (1781-1840). Gedde var født i Fredrikstad som sønn av H.C. von Gedde. I 1813 blir han utnevnt til den nye kombinerte stillingen som kanal-, havne- og fyrinspektør for det sønnenfjelske Norge, og i 1815 leder av landets havnevesen, som han organiserte fra grunnen av. I 1829 blir han tollinspektør i Fredrikshald. F.C. Gedde var mesteren for flere store bygninger i Halden bl.a. Kongegården, Tollboden og Fayegården.

Wiels plass. Foto og utgiver E. Sem. Halden historiske Samlinger.

Wiels plass. Foto og utgiver E. Sem. Halden historiske Samlinger.

I 1844 solgte dødsboet etter Rasmus Leganger eiendommen til kjøpmann og stadskaptein Hans Holst Schytte (1815-1893). I 1856 selges gården videre til Schyttes svoger sagbrukseier og konsul Andreas Melchior Wiel (1826-1900). Wiel kjøper i 1883 fra Niels Anker Stang jr. eiendommen som ligger på nordsida av sin eiendom og bygde ut fløya langs Svenskegata på nordsida av hovedinngangen. Dette var i hovedsak staller og vognskjul. I 1900 overtok Mads Wiel (1861-1929) den store eiendommen etter sin fars død. Samme år selger så Mads Wiel , som var direktør i Saugbrugsforeningen, bygningen til nettopp Saugbrugsforeningen.

AM Wiel (1826-1900).  Foto: Halden historiske Samlinger

AM Wiel (1826-1900). Halden historiske Samlinger

Mads Wiel (1861-1829).   Foto: Halden historiske Samlinger

Mads Wiel (1861-1829). Halden historiske Samlinger

Oppdag mer

Kanskje det finnes mer innhold i nærheten av deg? Ta en titt på kartet og oppdag Haldens historie!

Leave a Comment