TO UKER TIL OSLO

Til lands og til vanns
Den gamle hovedveien til Sverige gikk over Svinesund med ferge. Langs veien kunne du få offentlig skyss. Hvis ikke, måtte du gå. Veien var dårlig og uten asfalt. Senere gikk Riksvei 1 fra Kornsjø tvers gjennom byen. Haldens første bil kom i 1908. Turer måtte varsles med plakater og kunngjøringer. Bilismen vokste. Veiene ble utbedret og det kom ringveier utenom sentrum. Den nye bybrua fikk fire felter! Storgata ble gågate. Ennå går diskusjonen. Skal den åpnes for trafikk igjen?

Midt på 1800-tallet begynte dampskip å gå i rute. Da dampet du til hovedstaden på to dager. Før kunne det ta opp til to uker med seilbåt. Hvis noen hadde plass til deg. I 1879 kom jernbanen med linjer både nordover og innover i Sverige. Toget gikk hver dag. Buss, båt og tog var også nærtransportmidler.

Meninger forflytter seg
Postgangen på landeveien gikk to ganger i uka. Med dampskipene gikk posten oftere. I 1855 sendte telegrafen nyheter på minutter. Før tok det mange dager. Det første året med telefon var det hele 120 samtaler! Hva snakket de om i 1883?

Halden var den eneste byen utenom Oslo som hadde et privilegert trykkeri på 1600-tallet. Formidling av meninger kom deretter med avisen Smaalenenes Amtstidende i 1832. Så kom bokhandlere og flere trykkerier. Tidlig i 1930- årene ble det utgitt fire aviser samtidig i byen.

Vannveiene – kanalen og storhavet
Haldenkanalen består av sluseanlegg som binder innsjøene sammen, og Halden med et stort oppland. Derfra ble tømmeret fløtet ned til bedriftene ved Tista. I dag blir bare turister fraktet på Haldenvassdraget.

Seilskipsflåten bygget seg opp. Først var det få skip med fart i nære farvann. Så ble det mange skip på alle hav. Høydepunktet var i 1876 med 133 seilskip og 1200 mann om bord. Byens eneste dampskipsrederi drev fart på Asia. Verden kom nærmere.

Se gjenstandene fra utstillingen knyttet til den aktuelle tematikken: