En utstilling blir til

In Utstillingsarbeidby Bodil Andersson

Hva skjer hos Bokhandler Andersen?

Det flotte huset i gågata står tomt og stille. Det forteller om en epoke i Haldens historie som er over. Hva skjer med disse lokalene nå? Kan det gi plass til et museum for en dag?

Hva med å fylle huset med mennesker som forteller om sin Haldenhistorie! Én dag hvor museet er mitt i byen og kommunens innbyggere kan komme inn og vise sinegjenstander, som forteller noe om det Halden er i dag, hva det var i fortiden og kan bli i fremtiden. At alle rett og slett dropper innom museet og sier noe om hva de synes den nye byhistoriske utstillingen om Halden bør fortelle. Et Dropp-Inn Museum helt enkelt.

Tidligere bokhandler Andersen stiller lokalene til disposisjon. Personalet fra Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger gleder seg over muligheten og planlegger. Snart står vi her sammen med borgerne i byen og omlandet. Vi fyller kulturbygget med ting, fortellinger og historier. I felleskap skaper vi grunnlaget til en byhistorisk utstilling. Her. Midt i byen.

Av: Bodil Andersson